Title: Vývoj právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou
Other Titles: Development of legal regulation of fixed-term employment relationship
Authors: Dohnal, Jan
Advisor: Kolaříková Dana, JUDr.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23931
Keywords: pracovní poměr na dobu určitou;zaměstnanec;zaměstnavatel;zákoník práce.
Keywords in different language: fixed-term employment relationship;employee;employer;employment labour code
Abstract: Diplomová práce se zabývá vývojem pracovního poměru na dobu určitou a jeho úpravou v českém právním řádu. V diplomové práci nejprve popisuji pracovní poměr obecně jako základní a nejdůležitější pracovněprávní vztah. Popisuji jeho základní znaky Další část práce je již věnována pracovnímu poměru na dobu určitou a jeho výboji na našem území z pohledu historického vývoje až do ustanovení prvního zákoníku práce. v třetí kapitole se podrobně věnuji zákonu č 65/1965 Sb., rozebírám jeho mnohé novely. Součástí kapitoly je také snaha české republiky o sjednocení právní úpravy s evropskou unii. V poslední kapitole se věnuji novému zákoníku práce z roku 2006 s jeho následnými novelami a hodnocení platné právní upravy
Abstract in different language: The dissertation paper explores the idea of fixed term relationships in employment, its evolution and its adjustments within Czech Employment Law. At first, the paper describes the basic elements of the employment relationship. The employment relationship is defined as the most basic and most important item of legally binding employment contract. The next part of the paper considers the employment relationship within long term employment contract and its evolution throughout the history in Czech Republic, up until the creation of first Labour Code. The third chapter examines a particular piece of legislation - Law no. 60/1995 of Employment Law and its many novels. This chapter is dedicated to understanding and unifying employment law within the Czech Republic and Europe Union. The last chapter provides an overview of the new Employment Law Act 2006, its following novels and evaluation of current law requirements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka-final4.pdfPlný text práce727,36 kBAdobe PDFView/Open
Dohnal-1.pdfPosudek vedoucího práce864,33 kBAdobe PDFView/Open
Dohnal-2.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Dohnal Jan.pdfPrůběh obhajoby práce396,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.