Název: Keyboard a jeho možnosti pro rozvoj kreativity žáka ZUŠ
Další názvy: The keyboard and possibilities of its use for the development of creativity in music school students
Autoři: Tumpach, Jan
Vedoucí práce/školitel: Bezděk Jiří, Doc. MgA. Ph.D.
Oponent: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24522
Klíčová slova: keyboard;kreativita;výuka;základní umělecká škola;midi;počítač;doprovod;zvuky;rytmy;styly;průzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: keyboard;creativity;education;elementary music school;midi;computer;accompaniment;voices;rhythms;styles;survey
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení možností hudebního nástroje keyboard v souvislosti s rozvíjením kreativity žáků a to zejména v základních uměleckých školách. Popisuje a hodnotí nejen technické možnosti nástroje, ale i různé pedagogické přístupy a jejich vliv na kvalitu výuky. Stručně je v práci zkoumán vliv využití keyboardu ve výuce na hudebně psychologický vývoj jedince. Součástí práce je také průzkum, který u žáků zjišťuje souvislost kreativity hudební s dalšími tvůrčími činnostmi, například s výtvarnou výchovou.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the evaluation of the possibility of keyboard musical instrument in relation to the development of creativity of students, especially in elementary art schools. It describes and evaluates not only the technical possibilities of the instrument, but also various pedagogical approaches and their impact on the the quality of education. Briefly, the thesis explores the influence of the use of the keyboard in teaching music to the psychological progress of the individual. The work also includes a survey of pupils who discovers a relation creativity music and other creative activities, such as visual art education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Tumpach_bz.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tumpach_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce619,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tumpach_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tumpach_obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce193,55 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24522

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.