Title: Sociologie náboženství a její konceptualizace náboženské paměti
Other Titles: Sociology of religion and its conceptualization of religious memory
Authors: Huclová, Kateřina
Advisor: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24611
Keywords: náboženská paměť;kolektivní paměť;émile durkheim;maurice halbwachs;jan assmann;daniéle hervieu-léger
Keywords in different language: religion memory;collective memory;émile durkheim;maurice halbwachs;jan assmann;daniéle hervieu-léger
Abstract: Diplomová práce se zabývá náboženskou pamětí a postoji jednotlivých autorů k této problematice. Konkrétně jde o Émila Durkheima, Maurice Halbwachse, Jana Assmanna a Daniéle Hervieu-Léger. Kromě náboženské paměti a kolektivní paměti je představena i historická a individuální paměť. Práce se věnuje i vývoji kolektivní paměti od primitivních společností, které neznají písmo, přes vývoj knihtisku, až k moderním společnostem. Ukazuje se, že náboženská paměť se snaží o zobrazování své ucelenosti a stálosti a odkazuje k tradicím. Přesto dochází k její roztříštěnosti v moderních pluralitních společnostech.
Abstract in different language: The thesis deals with religious memories and attitudes of individual authors. Specifically Emile Durkheim, Maurice Halbwachs, Jan Assmann and Daniele Hervieu-Leger. Introduced in addition to the religious memory and collective memory, historical and individual. The work is dedicated to the development and collective memory of primitive societies that do not recognize handwriting, through the development of the printing press to modern society. It is shown that religious memory tries to display its consistency and constancy and refers to the traditions. Yet there is its fragmentation in modern pluralistic societies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Huclova_2015.pdfPlný text práce248,78 kBAdobe PDFView/Open
Huclova (vedouci prace).docPosudek vedoucího práce49 kBMicrosoft WordView/Open
Huclova (oponent).docPosudek oponenta práce58,5 kBMicrosoft WordView/Open
huclova.JPGPrůběh obhajoby práce201,57 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.