Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠtípková Martina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorPostlová, Hana
dc.contributor.refereeDirga Lukáš
dc.date.accepted2016-1-13
dc.date.accessioned2017-02-21T09:55:09Z
dc.date.available2014-6-4
dc.date.available2017-02-21T09:55:09Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-6-24
dc.identifier60692
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24809
dc.description.abstractVe své bakalářské práci se zabývám sociálními důsledky HIV/AIDS. Práce je zpracovaná jako přehledová stať a je rozdělena na dvě hlavní části, na mikro úroveň a na makro úroveň Na začátku práce jsou uvedeny základní informace o HIV a AIDS, jako je historie nemoci, způsoby přenosu, fáze onemocnění, léčba a prevence. V první části se zabývám stigmaty spojenými s jedincem nakaženým HIV, jak ho to omezuje v osobním životě. Ve druhé části se zaměřuji na globální dopady HIV/AIDS. Práce propojuje teoretický rámec zdravotních a sociálních rizik včetně stigmatizace a identity, které s HIV/AIDS souvisí.cs
dc.format50 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectHIVcs
dc.subjectAIDScs
dc.subjectonemocněnícs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectselfcs
dc.subjectstigmacs
dc.subjectdiskriminacecs
dc.titleSociální důsledky HIV/AIDScs
dc.title.alternativeThe social consequences of HIV / AIDSen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my bachelor´s project I deal with the social consequences of HIV/AIDS. Work is procesed as a overview essay. Is divided into two main parts - at the micro level and the macro level. This document beginning of the basic information about HIV and AIDS, a history of the disease, methods of transmission, disease stage, treatment and prevention. In the first part I deal with the stigma associated with HIV-infected individuals. As this disease affects individuals in their personal lives.In the second part I focus on the global impact of HIV/AIDS. This work combines theoretical framework of health and social risks including stigmatization and identity that HIV/AIDS related.en
dc.subject.translatedHIVen
dc.subject.translatedAIDSen
dc.subject.translateddiseasesen
dc.subject.translatedsocietyen
dc.subject.translatedselfen
dc.subject.translatedstigmaen
dc.subject.translateddiscriminationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postlova_Hana_BP_2015.pdfPlný text práce757,41 kBAdobe PDFView/Open
postlova_ved.docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordView/Open
postlova_oponent.docPosudek oponenta práce45 kBMicrosoft WordView/Open
postlova.JPGPrůběh obhajoby práce108,35 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.