Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGášpár Roman, Ing.
dc.contributor.authorKortán, Pavel
dc.contributor.refereeMatas Richard, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-16
dc.date.accessioned2017-02-21T10:51:57Z-
dc.date.available2015-11-2
dc.date.available2017-02-21T10:51:57Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-20
dc.identifier68607
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25307
dc.description.abstractDiplomová práce obsahuje numerický CFD výpočet radiálního ventilátoru. V teoretické části práce je popsán úvod do teorie ventilátorů, jejich vlastnosti a tvorba charakteristiky. Dále je uveden úvod do CFD výpočtů a popis turbulentních modelů. V hlavní části práce je proveden CFD výpočet radiálního vysokotlakého ventilátoru firmy ZVVZ Machinery. Tento výpočet byl proveden v programu ANSYS CFX. Na závěr je provedeno vyhodnocení proudových polí zadaného ventilátoru.cs
dc.format67 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectradiální ventilátorcs
dc.subjectcfdcs
dc.subjectcfxcs
dc.subjectnumerická simulacecs
dc.subjectcharakteristika ventilátorucs
dc.subjectměření ventilátorůcs
dc.titleNumerická simulace odstředivého ventilátoru s dozadu zahnutými lopatkami oběžného kolacs
dc.title.alternativeNumerical simulation of centrifugal fan with backward curved impeller bladesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis contains CFD numerical calculation of the radial fan. The theoretical part describes the introduction to the theory of fans, their properties and aerodynamic characteristics. Following is an introduction to the CFD calculation and description turbulent models. The main part is made CFD calculation of high pressure radial fan ZVVZ Machinery. This calculation was performed in ANSYS CFX. Finally there is an evaluation of flow fields specified fan.en
dc.subject.translatedradial fanen
dc.subject.translatedcfden
dc.subject.translatedcfxen
dc.subject.translatedperformence of fanen
dc.subject.translatedmeasuring of the fansen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kortan_2016.pdfPlný text práce4,2 MBAdobe PDFView/Open
Kortan - hodnoceni DP.pdfPosudek vedoucího práce331,03 kBAdobe PDFView/Open
Kortan - OP DP.pdfPosudek oponenta práce745,8 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Kortan.pdfPrůběh obhajoby práce195,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.