Název: K možnostem využití programu MuseScore ve výuce hudebně naukových poznatků
Další názvy: On possible use of the program MuseScore in music theory lessons
Autoři: Tumpach, Jan
Citace zdrojového dokumentu: SLAVÍKOVÁ, Marie ed.; KRÁL, Jiří ed. Sborník příspěvků studentské vědecké konference: teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2017, s. 57-74. ISBN 978-80-261-0751-4.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FPE
http://hdl.handle.net/11025/26566
ISBN: 978-80-261-0751-4
Klíčová slova: notační program;hudební program;počítač;MuseScore;Sibelius;hudební výchova;1. stupeň základní školy
Klíčová slova v dalším jazyce: notation program;music software;computer;MuseScore;Sibelius;music;primary school
Abstrakt: Ve svém článku pojednávám o možnostech, které nabízí bezplatný notační hudební program MuseScore pro výuku hudební výchovy nejen dětí nižšího školního věku. Jedná se zejména o usnadnění práce učitele a zefektivnění výkladu nejen základní hudební teorie.
Abstrakt v dalším jazyce: The article analyzes the possibilities offered by the free music notation software MuseScore in music education, especially at elementary schools. This includes facilitating the work of teachers and improving the presentation of not only the basics of music theory. The text also outlines the history of notation programs and their additional features and options.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:SVK 2017
SVK 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tumpach.pdfPlný text1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26566

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.