Title: K možnostem využití programu MuseScore ve výuce hudebně naukových poznatků
Other Titles: On possible use of the program MuseScore in music theory lessons
Authors: Tumpach, Jan
Citation: SLAVÍKOVÁ, Marie ed.; KRÁL, Jiří ed. Sborník příspěvků studentské vědecké konference: teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2017, s. 57-74. ISBN 978-80-261-0751-4.
Issue Date: 2017
Publisher: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FPE
http://hdl.handle.net/11025/26566
ISBN: 978-80-261-0751-4
Keywords: notační program;hudební program;počítač;MuseScore;Sibelius;hudební výchova;1. stupeň základní školy
Keywords in different language: notation program;music software;computer;MuseScore;Sibelius;music;primary school
Abstract: Ve svém článku pojednávám o možnostech, které nabízí bezplatný notační hudební program MuseScore pro výuku hudební výchovy nejen dětí nižšího školního věku. Jedná se zejména o usnadnění práce učitele a zefektivnění výkladu nejen základní hudební teorie.
Abstract in different language: The article analyzes the possibilities offered by the free music notation software MuseScore in music education, especially at elementary schools. This includes facilitating the work of teachers and improving the presentation of not only the basics of music theory. The text also outlines the history of notation programs and their additional features and options.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:SVK 2017
SVK 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tumpach.pdfPlný text1,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.