Title: Zvýšení korozní odolnosti laserem navařeného prášku na bázi NiCrSiB legováním práškové směsi antikorozními prvky
Authors: Boček, Jakub
Advisor: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26928
Keywords: laser cladding;nicrsib;korozní odolnost;antikorozní prvky;koroze;molybden;lavesovy fáze
Keywords in different language: laser cladding;nicrsib;corrosion resistance;corrosion;anticorrosion elements;molybdenum;laves phase
Abstract: Diplomová práce se zabývá technologií laser cladding a její aplikací při navařování korozivzdorných povlaků. Dále se zabývá příčinou korozního napadení korozivzdorných vrstev a testování korozní odolnosti. V experimentální části je proveden výzkum vlivu legujícího molybdenu na NiCrSiB povlak.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with laser cladding technology and its application in cladding of corrosion resistant coatings. It also deals with corrosion resistance of corrosion resistant layers and corrosion resistance testing. In the experimental part, the influence of alloying molybdenum on the NiCrSiB coating is investigated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bocekj_DP.pdfPlný text práce8,5 MBAdobe PDFView/Open
posudek - BOCEK.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - BOCEK.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
BK - BOCEK.pdfPrůběh obhajoby práce567,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26928

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.