Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLávička Miroslav, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBárta, Tomáš
dc.contributor.refereeHašek Roman, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-9-5
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:28Z-
dc.date.available2016-10-3
dc.date.available2018-01-15T15:03:28Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-8-7
dc.identifier72259
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27424
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá geometrickými konstrukcemi pomocí origami. Jsou demonstrovány a diskutovány typické úlohy, a to jak po stránce geometrické, tak algebraické. Tyto konstrukce srovnáváme zejména s eukleidovskými konstrukcemi a ukazujeme některé výhody tohoto typu konstruování. Část práce se rovněž zaměřuje na vhodné využití CAS matematického software pro modelování konstrukcí origami a pro automatické dokazování. Závěr práce obsahuje návrh tematického celku pro výuku geometrie origami na střední škole.cs
dc.format53 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectorigamics
dc.subjectgeometriecs
dc.subjecteukleidovské konstrukcecs
dc.subjectautomatický důkazcs
dc.subjecte-origami systém.cs
dc.titleOrigami a geometrické konstrukcecs
dc.title.alternativeOrigami and geometric constructionsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master thesis deals with the geometric constructions using origami. Typical problems are demonstrated and discussed from the geometric and also algebraic point of view. We compare these constructions mainly with the Euclidean constructions and present advantages of the approach based on the origami principle. A part of the thesis is also devoted to CAS mathematical software which can be suitably used for origami constructions modelling and for automated proving. The last part of the thesis contains a proposal of a thematic unit for origami geometry teaching at high schools.en
dc.subject.translatedorigamien
dc.subject.translatedgeometryen
dc.subject.translatedeuclidean constructionsen
dc.subject.translatedautomated provingen
dc.subject.translatede-origami system.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Barta.pdfPlný text práce5,15 MBAdobe PDFView/Open
PV_Barta.pdfPosudek vedoucího práce577,41 kBAdobe PDFView/Open
PO_Barta.pdfPosudek oponenta práce920,65 kBAdobe PDFView/Open
P_Barta.pdfPrůběh obhajoby práce348,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.