Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBeneš, Petr
dc.contributor.authorKopřiva, Lukáš
dc.contributor.refereeFořt, Jiří
dc.date.accepted2012-06-26
dc.date.accessioned2013-06-19T06:50:31Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:50:31Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-08
dc.identifier40767
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2763
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na základní pohled pro oblast robotiky a jejího rozdělení v současnosti. Dále je tato práce zaměřena na přímou a inverzní kinematiku. Seznámení se s modelem AL5A od společnosti Lynxmotion a naprogramování jeho ovládání. Při programování řídící jednotky bylo využito goniometrických funkcí pro výpočet úhlů pro dané servomechanismy. Dále jsou pro model vytvořené matice pro rotační a translační posuv. Závěrem je nastíněn návrh rozšíření o čidlo pro snímání poloh servomechanismů.cs
dc.format36 s., 6 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrobotikacs
dc.subjectkinematikacs
dc.subjectrobotický systémcs
dc.subjectSSC-32cs
dc.subjectAL5Acs
dc.subjectsnímačcs
dc.subjectAS5043cs
dc.subjectEaglecs
dc.subjectmaticecs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectDenavit-Hartenbergovy principycs
dc.titleVyužití kinematických úloh pro řízení robotického systémucs
dc.title.alternativeUsing kinematic task for robotic system controlen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedPresented bachelor thesis focuses on the basic view for the area of robotics and its distribution in the present. Furthermore, this work focuses on direct and inverse kinematics. Introduction to model AL5A from Lynxmotion programming and its control. The trigonometric functions of angles for the servo were used during programming. Matrixes for rotational and translational shift were generated for model. Finally, design for extending sensor for sensing servo is outlined.en
dc.subject.translatedroboticsen
dc.subject.translatedkinematicsen
dc.subject.translatedrobotic systemen
dc.subject.translatedSSC-32en
dc.subject.translatedAL5Aen
dc.subject.translatedsensoren
dc.subject.translatedAS5043en
dc.subject.translatedEagleen
dc.subject.translatedmatrixen
dc.subject.translatedMATLABen
dc.subject.translatedDenavit-Hartenberg parametresen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukas_Kopriva_E08B0075P.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
040767_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce387,36 kBAdobe PDFView/Open
040767_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,85 kBAdobe PDFView/Open
040767_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce147,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.