Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHercig Tomáš, Ing.
dc.contributor.authorPalcút, Jan
dc.contributor.refereeNykl Michal, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-8-29
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:44Z-
dc.date.available2016-10-10
dc.date.available2018-01-15T15:04:44Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-29
dc.identifier72192
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27719
dc.description.abstractPředmětem mé bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro pořádání závodů v orientačním běhu umožňující registraci uživatelů, vytváření závodů, registraci uživatelů do závodu, spravování seznamu týmů včetně účastníků a následné vyhodnocení zadaných výsledků podle zvolených kritérií. Kapitola 2 se zabývá popisem webových frameworků jazyka Java. Kapitola 3 popisuje moduly Springu a důvody proč byl tento framework vybrán pro implementaci. Kapitola 4 obsahuje použité technologie. Kapitola 5 popisuje funkcionality webu a databázi. Kapitola 6 popisuje tvorbu aplikace ve frameworku Spring, strukturu projektu a vybrané části kódu. Kapitola 7 obsahuje simulaci závodu, zátěžový test aplikace, zkoušku kompatibility webových prohlížečů a Selenium testy.cs
dc.format43 s. (69 500 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectwebová aplikacecs
dc.subjectjavacs
dc.subjectframework springcs
dc.subjectorientační běhcs
dc.subjectspráva závoducs
dc.titleWebová aplikace pro pořádání závodů v orientačním běhucs
dc.title.alternativeWeb Application for Organizing Orienteering Racesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this bachelor thesis is the creation of a web application for organizing orienteering races including user registration, creation of races, registration of users to races, management of teams and contestants, and results evaluation based on selected criteria. Section 2 deals with the description of Java web frameworks. Section 3 describes the Spring modules and the reasons why this framework was chosen for implementation. Section 4 includes used technologies. The Section 5 describes the funcionalities of the website and database. Section 6 describes the creation of the application in the framework Spring, the structure of the project and selected sections of the code. Section 7 includes race simulation, stress test, web browsers compatibility, and Selenium tests.en
dc.subject.translatedweb applicationen
dc.subject.translatedjavaen
dc.subject.translatedframework springen
dc.subject.translatedorienteeringen
dc.subject.translatedrace managementen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
A14B0428P-posudek.pdfPosudek oponenta práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
A14B0428P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce449,34 kBAdobe PDFView/Open
A14B0428P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce180,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27719

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.