Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKřivohlávková, Kateřina
dc.contributor.refereeNosková Marta, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-6
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:31Z-
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T15:06:31Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier71765
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28074
dc.description.abstractTéma bakalářské práce je "Analýza prodejních aktivit podniku". V teoretické části práce jsou charakterizovány hlavní pojmy a objasněny hlavní principy spojené s prodejem a marketingem společnosti, jeho řízením a plánováním. Dále je zde teoreticky rozebrán marketingový mix. V praktické části práce jsou aplikovány poznatky z části teoretické na konkrétní podnik, kterým je Baťa, akciová společnost. Jsou zde popsány prodejní a marketingové aktivity společnosti, její marketingový mix a provedený výzkum, který společně s následnou analýzou okolí podniku vedl k sestavení SWOT analýzy a z ní vyplývajících návrhů zlepšujících opatření.cs
dc.format80 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprodejcs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectvýzkumcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectswotcs
dc.subjectopatřenícs
dc.titleAnalýza prodejních aktivit podnikucs
dc.title.alternativeAnalysis of the Sales Activities of the Companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of bachelor thesis is "Analysis of the sales activities of the company." In the theoretical part, there are explained the main concepts and clarified the basic principles associated with sales and marketing of a company, its management and planning. Furthermore, there is theoretically described marketing mix. In the practical part, there are applied findings from the theoretical part to the concrete company, which is Bata, a joint-stock company. There are described the sales and marketing activities of the company, its marketing mix and the research which, together with subsequent analysis of the company environment led to the compilation of the SWOT analysis and the ensuing proposals improvement measures.en
dc.subject.translatedsalesen
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedmarketing mixen
dc.subject.translatedresearchen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedswoten
dc.subject.translatedmeasuresen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Krivohlavkova_Katerina_2017.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Krivohlavkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Krivohlavkova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
BP_Krivohlavkova.PDFPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.