Title: Hotel a pivovar Purkmistr. Překlad webových stránek z češtiny do ruštiny
Other Titles: Hotel and Brewery Purkmistr. Translation of the Website from Czech to Russian
Authors: Proskurňa, Irina
Advisor: Golčáková, Bohuslava
Referee: Urieová, Libuše
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2848
Keywords: překladatelský proces;překladatelský komentář;česko-ruský překlad;transformace;ekvivalence;hotel;pivovar;ubytování;turistika;gastronomie
Keywords in different language: translation process;commentary to translation;czech to russian translation;transformations;equivalence;hotel;brewery;accomodation;tourism;gastronomy
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na překlad webových stránek plzeňského hotelu a pivovaru Purkmistr z češtiny do ruštiny. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku výchozího textu a popis překladatelských transformací. Praktická část zahrnuje samotný překlad, překladatelský komentář a glosář.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on the translation of the website of Pilsen's hotel and brewery Purkmistr from Czech to Russian. The theoretical section is foucused on characterization of the original text and description of the tranformations used in translation. The practical section includes translation of the text itself, a commentary to the translation and a glossary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Proskurna_Irina.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
File0012.PDFPosudek vedoucího práce212,8 kBAdobe PDFView/Open
File0013.PDFPosudek oponenta práce451,55 kBAdobe PDFView/Open
File0014.PDFPrůběh obhajoby práce605,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.