Katedra germanistiky a slavistiky / Departmnet Germanic and Slavic studies

Kolekce


Recent Submissions

Kučera, Petr
Obrazy asimilace a sebeuvědomování Židů v prózách Vojtěcha Rakouse a Oty Pavla

The study analyses and compares the literary images of the assimilation of Jews in the Czech countryside at the end of the 19th century and in the first third of the 20th century in the short stories and features of Vojtěch Rakous (1862–1935), which follow the genre&...

Němcová, Bohuslava , Horová, Helena , Vávra, Zdeněk
Pandemie koronaviru: Nová slova v ruštině a češtině

The paper focuses on the neologisms that have appeared in Russian and Czech in the context of the 2020-2021 coronavirus pandemic

Balcarová, Markéta
Topografie Prags in den Texten der „letzten Prager deutschen Schriftstellerin“ Lenka Reinerová

Balcarová, Markéta
Puppen als gesellschaftskritisches Element in den späteren Texten Lenka Reinerovás

Šestakova, Anastasija
Bohemismy v mluveném projevu ruskojazyčných obyvatel západních Čech (analýza audionahrávky)