Title: Element-and momentum-resolved electronic structure of the dilute magnetic semiconductor manganese doped gallium arsenide
Other Titles: Element a hybnost rozlišená elektronická struktura zředěného magnetického polovodiče: manganem dopovaného gallium arsenidu
Authors: Nemšák, Slavomír
Gehlmann, Mathias
Kuo, Cheng Tai
Lin, Shih Chieh
Schlueter, Christoph
Młyńczak, Ewa
Lee, Tienlin
Pluciński, Łukasz
Ebert, Hubert
Di Marco, Igor
Minár, Jan
Schneider, Claus Michael
Fadley, Charles S.
Citation: NEMŠÁK, S., GEHLMANN, M., KUO, C. T., LIN, S. C., SCHLUETER, C., MŁYŃCZAK, E., LEE, T., PLUCIŃSKI, Ł., EBERT, H., DI MARCO, I., MINÁR, J., SCHNEIDER, C. M., FADLEY, C. S. Element-and momentum-resolved electronic structure of the dilute magnetic semiconductor manganese doped gallium arsenide. Nature Communications, 2018, roč. 9, č. AUG 17 2018, s. [1-6]. ISSN 2041-1723.
Issue Date: 2018
Publisher: Nature Research
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85051749754
http://hdl.handle.net/11025/30744
ISSN: 2041-1723
Keywords: ARPES, XSW, KKR, DMS
Keywords in different language: ARPES, XSW, KKR, DMS
Abstract: Zředěné magnetické polovodiče slibují v aplikacích založených na spinových elektronických zařízeních na jejich potenciál pro feromagnetický pořádek při pokojové teplotě a různé unikátní přepínání a spin-závislé vodivosti. Nicméně přesný mechanismus, kterým dopování z přechodného kovu způsobuje, že ferromagnetismus je kontroverzní. Tady máme studoval zředěný magnetický polovodič (5% manganem dopovaný gallium arsenid) s Braggův reflexní stojatý vlnový paprsek s pevným rentgenovým paprskem se spektrální rozlišovací schopností a vyřešila svou elektronickou strukturu na součásti, které byly vyřešeny prvkem a momentem. The měřené intenzity valenčního pásma byly promítány do prvků vyřešených prvkem pomocí analogových energetických skenů Ga 3d, Mn 2p a As 3D úrovní jádra, s vynikajícími výsledky dohodu s elementy-projektované Bloch spektrální funkce a objasnění elektronické struktury tohoto prototypového materiálu. Tato technika by měla být široce použitelná pro jiné vícevrstvých materiálů.
Abstract in different language: The dilute magnetic semiconductors have promise in spin-based electronics applications due to their potential for ferromagnetic order at room temperature, and various unique switching and spin-dependent conductivity properties. However, the precise mechanism by which the transition-metal doping produces ferromagnetism has been controversial. Here we have studied a dilute magnetic semiconductor (5% manganese-doped gallium arsenide) with Bragg-reflection standing-wave hard X-ray angle-resolved photoemission spectroscopy, and resolved its electronic structure into element- and momentum- resolved components. The measured valence band intensities have been projected into element-resolved components using analogous energy scans of Ga 3d, Mn 2 p, and As 3d core levels, with results in excellent agreement with element-projected Bloch spectral functions and clarification of the electronic structure of this prototypical material. This technique should be broadly applicable to other multi-element materials.
Rights: © Nature Research
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
NGK+18_GaMnAs_nemsak_NatCom.pdf1,76 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD