Title: Lidová a umělá píseň v učebnicích hudební výchovy pro žáky staršího školního věku
Other Titles: Folk and modern songs in music textbooks for students older school age
Authors: Bošková, Kateřina
Advisor: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Referee: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31639
Keywords: píseň;hudba;lidovost;hudebnost;umění;interpret;autor
Keywords in different language: song;music;popularity;musicality;art;interpreter;author
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je Lidová a umělá píseň v učebnicích hudební výchovy pro žáky staršího školního věku. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, kde popisuji Lidovou a umělou píseň, dále hudební výchovu jako předmět na základní škole a také učebnice hudební výchovy. Druhá část práce je praktická. Zde zkoumám pomocí kvantitativního výzkumu, jaké jsou oblíbené písně v učebnicích hudební výchovy nebo zda využívají jiný učební materiál během výuky.
Abstract in different language: The topic of my Bachelor Thesis is Folk and modern song in music textbooks for students older school. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical, describing the Folk and Artificial Songs, music as a subject at elementary school and also textbooks of music education. The second part of the thesis is practical. Here I study through quantitative research what are the favorite songs in music textbooks or whether they use other learning material during lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Boskova-2018.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Boskova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Boskova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Boskova.pdfPrůběh obhajoby práce338,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.