Title: Hudebně pohybové činnosti ve vybraných předmětech na 1. stupni základní školy
Other Titles: Musical movement activities in selected subjects at primary school
Authors: Šustrová, Tereza
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32038
Keywords: hudebně pohybové činnosti;hudba a pohyb;1. stupeň zš;carl orff;výzkum;didaktické náměty;hudebně pohybové činnosti ve vybraných předmětech
Keywords in different language: musical movement activities;music and move;primary school;carl orff;research;didactic themes;musical movement activities in selected subjects
Abstract: Diplomová práce se zabývá hudebně pohybovými činnostmi ve vybraných předmětech na 1. stupni základní školy. První část je zaměřena na význam hudby a pohybu pro život dítěte a zkoumá názory pedagogů. Práce zahrnuje výzkum zaměřený na dnešní pedagogy, jejich vztah k těmto činnostem a způsob zařazování činností do výuky na 1. stupni. Poslední část se zabývá vybranými předměty a nabízí didaktické náměty pro zařazování hudebně pohybových činností do těchto předmětů na 1. stupni základní školy.
Abstract in different language: My master thesis deals with musical movement activities in selected subjects at primary school. The first part is focused on meaning of music and movement for children's life and examines pedagogue's opinions. The thesis includes research focused on today's teachers, their relationship for these activities and the way of classifying activities into primary school education. The last part deals with selected subjects and offers didactic themes for including musical movement activites to these subjects at primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Tereza Sustrova, 2018.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Sustrova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Sustrova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Sustrova.pdfPrůběh obhajoby práce303,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.