Title: Hudební tvorba Antonína Dvořáka a její uplatnění v hudební výchově na 1. stupni základní školy
Other Titles: Music creation of Antonín Dvořák and her aplication at primary school
Authors: Vojtová, Veronika
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32040
Keywords: antonín dvořák;opera rusalka;opera čert a káča;opera jakobín;hudební výchova;i. stupeň zš.
Keywords in different language: antonín dvořák;opera;rusalka;čet a káča (the devil and kate);jakobín (jacobin) music;primary school
Abstract: Diplomová práce se zabývá hudební tvorbou Antonína Dvořáka a jejím uplatněním v hudební výchově na 1. stupni základní školy. Práce ve své první části popisuje život a dílo tohoto významného českého skladatele. Druhá část práce vychází z Rámcově vzdělávacího programu a zaměřuje se na hudebně pohybové a poslechové činnosti, které zkoumá na Dvořákových skladbách v učebnicích hudební výchovy na 1. stupni základní školy a v jejich metodických příručkách. Poslední dvě části práce se zaměřují na vybrané Dvořákovy opery a nabízejí konkrétní náměty činností pro práci s poslechem těchto oper
Abstract in different language: The thesis is concerned with Antonín Dvořák´s musical output and its use in teaching music at primary schools. The life and work of this outstanding Czech composer is described in the first part of the thesis. The second part focuses on musical movement and listening activities that are mentioned in The Framework Education Programme for Elementary Education and examines whether Dvořák´s compositions listed in textbooks and reference books for primary education are appropriate for such activities. Final two parts focus on selected Dvořák´s operas and suggest specific ideas for listening activities using these operas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Vojtova.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Vojtova Veronika_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Vojtova Veronika_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Vojtova Veronika_2018.pdfPrůběh obhajoby práce324 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.