Title: K filosofii V. Bělohradského
Other Titles: To philosophy of V. Bělohradský
Authors: Mašková, Veronika
Advisor: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Referee: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32513
Keywords: politická filosofie;člověk;společnost;demokracie;liberalismus;kapitalismus;totalitarismus;postmodernismus
Keywords in different language: political philosophy;human;society;democracy;liberalism;capitalism;totalitarianism;postmodernism
Abstract: Tato práce představuje jednotlivá díla Václava Bělohradského a jeho koncepci politické filosofie. Klíčovou otázkou práce je, zdali je Václav Bělohradský ve své politické filosofii konzistentní. V první části je stručně představen život autora. Dále jsou interpretována jednotlivá díla v chronologickém pořadí. Jedná se o díla Krize eschatologie neosobnosti, Přirozený svět jako politický problém, Kapitalismus a občanské ctnosti, Mezi světy a mezisvěty a Společnost nevolnosti. Dále jsou také představeny aktuální názory autora. V závěru jsou shrnuta zjištěná stanoviska z nichž je vyvozena odpověď na uvedenou otázku.
Abstract in different language: This work represents the individual works of Václav Bělohradský and his conception of political philosophy. The key question of the work is, whether it is the philosopher Václav Bělohradský, in his political philosophy consistent. In the first section is briefly introduced to the life of the author. Furthermore, there are interpreted an individual works in chronological order. This is a works Krize eschatologie neosobnosti, Přirozený svět jako politický problém, Kapitalismus a občanské ctnosti, Mezi světy a mezisvěty a Společnost nevolnosti. Furthermore, there are also presented the current views of the author. In conclusion are summarized the identified opinions from which is inferred the answer to that question.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K filosofii Vaclava Belohradskeho. Maskova Veronika.pdfPlný text práce889,96 kBAdobe PDFView/Open
maskova_stark.pdfPosudek oponenta práce445,34 kBAdobe PDFView/Open
maskova_murgas.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
Maskova_O.pdfPrůběh obhajoby práce415,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.