Title: Faktory ovlivňující nákupní rozhodovací proces zákazníka při výběru dovolené po Evropě
Other Titles: Elements affecting customer's purchase decision process in choice of holiday in Europe
Authors: Novák, Petr
Advisor: Zelenka Lenka, Ing.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33555
Keywords: cestovní ruch;dovolená;zákazník;nákupní chování;rozhodovací proces
Keywords in different language: tourism;holiday;customer;consumer behaviour;decision process
Abstract: Práce je zaměřena na nákupní rozhodovací proces zákazníka při výběru dovolené po Evropě. Definuje pojmy, které s tímto procesem souvisejí, a faktory, které spotřebitele mohou při celém tomto procesu ovlivnit. Zaměřuje se také na marketing společností, které podnikají v oblasti cestovního ruchu. Praktická část se soustřeďuje na vyhodnocení dotazníkového šetření a formulování doporučení, která by mohla vést ke zvýšení zájmu o cestování po Evropě.
Abstract in different language: The thesis is focused on customer's purchase decision process in choice of holiday in Europe. It defines terms that are related to this process, as well as elements that are able to affect the consumer during the whole procedure. It also targets marketing activities of companies that operate in tourism. Practical part is concentrated on evaluation of the questionnaire research and form recommendations that could help increasing the interest in travelling in Europe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_K15B0264P_Novak.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Novak_v.pdfPosudek vedoucího práce526,25 kBAdobe PDFView/Open
Novak_o.pdfPosudek oponenta práce864,32 kBAdobe PDFView/Open
Novak_p.pdfPrůběh obhajoby práce214,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.