Title: Sociopolitická štěpení a stranické systémy v Pobaltí ? ověření teoretických přístupů S. M. Lipseta a S. Rokkana
Other Titles: The socio-political cleavages and party systems in the Baltics - verification of theoretical approaches of S. M. Lipset and S. Rokkan
Authors: Chmelík, Tomáš
Advisor: Cabada, Ladislav
Referee: Jurek, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3399
Keywords: Pobaltí;Estonsko;Lotyšsko;Litva;cleavages;štěpení;konfliktní linie;Stein Rokkan;Seymour Martin Lipset;stranický systém;politické strany
Keywords in different language: Baltic;Estonia;Latvia;cleavages;Stein Rokkan;Seymour Martin Lipset;party system;political parties;Lithuania
Abstract: Tématem bakalářské práce je teorie sociopolitických štěpení (cleavages) autorů Steina Rokkana a Seymoura Martina Lipseta a její možnost aplikace na stranické systémy zemí Pobaltí. Pobaltí je jedním ze specifických evropských regionů, kde národy Estonců, Lotyšů a Litevců pojí řada společných, ať již historických, politických, či společenských charakteristik. Cílem práce je dokázat, zda danou teorii, formulovanou v 60. letech na stranických systémech západoevropských demokracií, je možno převzít a aplikovat na stranické systémy těchto postsovětských republik, či bude třeba teorii pro specifičnost tohoto postkomunistického regionu modifikovat, či zcela odmítnout. První část práce je věnována právě samotné teorii a jejím modifikacím pro postkomunistický prostor. Následují pak kapitoly věnované jednotlivým státům Pobaltí, představující stranické systémy těchto zemí a identifikující základní cleavages ovlivňující politiku těchto států.
Abstract in different language: The bachelor's thesis presents an analysis of Stein Rokkan's and Seymour Martin Lipset's theory in Baltic States. Baltic is one of the specific European regions, which have many common historical, political, or social characteristics. The aim of this work is prove, if their theoretical approach formulated in 60's on the party systems of democratic states in Western Europe is possible to apply on party systems of these post soviets republics or we have to modify this theory because of to many specific characteristics. The first part of text is about the theory and its modifications for post soviet countries. Further parts were about party systems and political parties of Estonia, Latvia and Lithuania and about main cleavages, which have an influence on the politics in Baltic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas_Chmelik.pdfPlný text práce893,94 kBAdobe PDFView/Open
Chmelik_BP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce457,68 kBAdobe PDFView/Open
Chmelik_bp_opo_pol.docxPosudek oponenta práce41,01 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Chmelik.pdfPrůběh obhajoby práce193,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.