Title: Walter Benjamin a zrod moderního městského života
Other Titles: Walter Benjamin and the genesis of modern city life
Authors: Zezulová, Blanka
Advisor: Doubravová, Jarmila
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3486
Keywords: Walter Benjamin;Paříž;městský život;ulice;moderna;flanér;nákupní pasáže;fantasmagorie
Keywords in different language: Walter Benjamin;Paris;city life;streets;modernity;flaneur;shopping arcades;phantasmagory
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vznikem moderního městského života - jeho prostory (ulice, pasáže, obchodní domy) a postavami, kulturními a osobnostními vzorci chování (flanér, jogger, atd.). Walter Benjamin, literární kritik, esejista a filosof, věnoval část své tvorby právě zrodu městského způsobu života na přelomu 19. a 20. století. Postupně jsou představeny Benjaminovy inspirační zdroje (Fourier, Baudelaire), poté jeho současníci (Simmel) a následují myslitelé dnešní doby, které Benjamin ovlivnil (Bauman, Didi-Huberman).
Abstract in different language: This thesis investigates the genesis of modern city life. Special attention is paid to municipal space (streets, arcades, department stores) and typified patterns of behaviour (flaneur, jogger). Walter Benjamin, a literary critic, essayist and philosopher dedicated part of his work to the city way of life on the turn of 19th and 20th century. I focus on Benjamin´s inspirational sources (Charles Baudelaire, Charles Fourier), his contemporaries (Georg Simmel) as well as on authors influenced by Walter Benjamin nowadays (Zygmunt Bauman, Didi-Huberman)
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finalni verze.pdfPlný text práce966,17 kBAdobe PDFView/Open
Zezulova Blanka_Doubravova Jarmila.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Zezulova Blanka_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce61 kBMicrosoft WordView/Open
Zezulova_Blanka.pdfPrůběh obhajoby práce449,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.