Název: Influence of Austenite Grain Size on Mechanical Properties after Quench and Partitioning Treatment of a 42SiCr Steel
Další názvy: Vliv velikosti austenitické zrna na mechanické vlastnosti oceli 42SiCr zpracované kalením a přerozdělením
Autoři: Härtel, Sebastian
Awiszus, Birgit
Graf, Marcel
Nitsche, Alexander
Böhme, Marcus
Wagner, Martin F. X.
Jirková, Hana
Mašek, Bohuslav
Citace zdrojového dokumentu: HÄRTEL, S., AWISZUS, B., GRAF, M., NITSCHE, A., BÖHME, M., WAGNER, M. F. X., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Influence of Austenite Grain Size on Mechanical Properties after Quench and Partitioning Treatment of a 42SiCr Steel. Metals, 2019, roč. 9, č. 5, s. 1-11. ISSN 2075-4701.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: MDPI
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85067594096
http://hdl.handle.net/11025/34930
ISSN: 2075-4701
Klíčová slova: kalení a přerozdělení (Q-P proces);austenitické zrno;martenzitická struktura;mechanické chování;zkouška tlakem
Klíčová slova v dalším jazyce: quench and partitioning (Q-P) process;austenite grain;martensitic microstructure;mechanical behavior;upsetting test
Abstrakt: Tento článek zkoumá vliv velikosti původního austenitického zrna během procesu kalení a přerozdělení (Q-P) na finální mechanické vlastnosti Q-P oceli. Rozdíly v rozložení velikosti austenitické zrna mohou způsobit např. nerovnoměrnou rychlost ohřevu polotovarů před kovacím procesem. Za účelem kvantifikování tohoto vlivu bylo na válcových vzorkách z oceli 42SiCr provedeno definované tepelné zpracování na dilatometru. Rozdílná velikost austenitická zrna byla dosažena tepelným zpracováním, které předcházelo vlastnímu Q-P procesu. Výsledné mechanické vlastnosti byly popsány zkouškou tlakem a odpovídající mikrostruktura byla analyzována pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM).
Abstrakt v dalším jazyce: This paper examines how the initial austenite grain size in quench and partitioning (Q-P) processes influences the final mechanical properties of Q-P steels. Differences in austenite grain size distribution may result, for example, from uneven heating rates of semi-finished products prior to a forging process. In order to quantify this influence, a carefully defined heat treatment of a cylindrical specimen made of the Q-P-capable 42SiCr steel was performed in a dilatometer. Different austenite grain sizes were adjusted by a pre-treatment before the actual Q-P process. The resulting mechanical properties were determined using the upsetting test and the corresponding microstructures were analyzed by scanning electron microscopy (SEM). These investigations show that a larger austenite grain size prior to Q-P processing leads to a slightly lower strength as well as to a coarser martensitic microstructure in the Q-P-treated material.
Práva: © MDPI
© Creative Commons Attribution License 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (RTI)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
metals-09-00577.pdf21,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/34930

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD