Název: A novel ZCS high step-up DC-DC converter for energy storage systems in DC traction vehicles
Autoři: Bhajana, V.V.Subrahmanya Kumar
Drábek, Pavel
Aylapogu, Pramod Kumar
Citace zdrojového dokumentu: 2017 International Conference on Applied Electronics: Pilsen, 5th – 6th September 2017, Czech Republic, p.23-28.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35402
ISBN: 978–80–261–0641–8 (Print)
978–80–261–0642–5 (Online)
ISSN: 1803–7232 (Print)
1805–9597 (Online)
Klíčová slova: spínání nulového vodiče;DC-DC;systémy skladování energie;DC trakční vozidla
Klíčová slova v dalším jazyce: Zero Current Switching;DC-DC;energy storage systems;DC traction Vehicles
Abstrakt v dalším jazyce: This paper proposes a new soft-switched High Step-up DC-DC converter for energy storage systems in DC traction vehicles. In this converter, soft-switching operation, i.e., zero current switching has been obtained by employing dual resonant auxiliary circuits to the conventional step-up DC-DC converter. The auxiliary resonant consists of additional auxiliary switches; inductor and capacitor are used to achieve soft-commutation especially when the main active switching devices are being turned-on to turned-off. The main active switching device of this converter achieves soft commutation with reduced voltage stresses and reduced switching losses. Firstly, the operation principles and its design analysis are discussed in detail. Finally, the simulation verification on an input with 100V and 350V/2kW converter system operated at 50kHz switching frequency to validate the theoretical expectations and its effectiveness.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Applied Electronics 2017
Applied Electronics 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bhajana.pdfPlný text966,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/35402

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.