Název: Odpovědné veřejné zadávání
Další názvy: Responsible public procurement
Autoři: Burešová, Kateřina
Citace zdrojového dokumentu: BUREŠOVÁ, K. Odpovědné veřejné zadávání. Studia iuridica Cassoviensia, 2019, roč. 7, č. 2, s. 22-30. ISSN 1339-3995.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: UPJS
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/35577
ISSN: 1339-3995
Klíčová slova: veřejné zadávání;odpovědné veřejné zadávání;udržitelné veřejné zadávání
Klíčová slova v dalším jazyce: public procurement;responsible public procurement;sustainable public procurement
Abstrakt: V minulosti se veřejné zadávání stalo nástrojem politiky státu, jehož prostřednictvím se realizovala podpora určitých odvětví, výrobků nebo skupin podnikatelů. Taková pomoc často směřovala do vybraných lokalit. Trendem současného veřejného zadávání je rovněž podpora, která však není namířena přímo. Podporuje se skupina obyvatel, výrobky nebo služby. Nejsou nikterak spojeny s konkrétními dodavateli nebo lokalitou, ale zohledňují se jejich aspekty považované za podpory vhodné. U lidí je to například uplatnění na trhu práce, zapojení do pracovního procesu apod. U výrobků a služeb pak vlastnosti, způsob výroby, použité materiály, životní cyklus atp.
Abstrakt v dalším jazyce: In the past, public procurement has become a government policy tool through which support has been given to certain sectors, products or groups of entrepreneurs. Such support often directed to selected regions. The current public procurement trend is also supportive, but not directly targeted. A group of people, products or services are supported. They are in no way associated with specific suppliers or regions, but their aspects considered appropriate are taken into account. For example, people who might be employed in the labor market, who are involved in the work process, and so on. In the case of products and services, the quality, the method of production, the materials used, the life cycle, and so on.
Práva: Plný text není přístupný.
© UPJS
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KOP)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
3_BURESOVA_Odpovedne_verejne_zadavani.pdf418,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/35577

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD