Title: A Modern Approach for Project Portfolio Optimization in Small and Medium-Sized Enterprises
Other Titles: Moderní přístupy k optimalizaci projektových portfolií v prostředí středních a malých firem
Authors: Vacík, Emil
Kracík, Lukáš
Fotr, Jiří
Špaček, Miroslav
Citation: VACÍK, E., KRACÍK, L., FOTR, J., ŠPAČEK, M. A Modern Approach for Project Portfolio Optimization in Small and Medium-Sized Enterprises. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 2019, roč. 71, č. 5, s. 550-574. ISSN 0340-5370.
Issue Date: 2019
Publisher: Verlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH and Co
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85074694860
http://hdl.handle.net/11025/36859
ISSN: 0340-5370
Keywords: Výkonnost;optimalizace;projektových;portfolií;malé;a;střední;firmy
Keywords in different language: Performance;Project;Portfolio;Optimization;Small;and;Medium-Sized;Enterprises
Abstract: The basic goal of Project Portfolio Management (PPM) is to establish optimal portfolios of projects. One possible method for composing investment project portfolios is using optimization models. The approach to project portfolio optimization discussed in this paper shows the effectiveness of the methodology used for normative model development that significantly contributes to meeting strategic goals and managing risks, thus increasing company financial performance and shareholder value development. The proposed methodology of optimum portfolio composition pays takes resource constraints into consideration and is closely tied to management practice in SMEs. The possibility to create a transparent basis for management decisions for effective project portfolio implementation in the environment of SMEs is exemplified in a case study.
Základním cílem při řízení projektových portfolií je sestavit optimální portfolio projektů. Jednou z možných metod při sestavování investičních portfolií je použití optimalizačních modelů. Přístup k optimalizaci projektových portfolií, který je rozveden v tomto článku ukazuje efektivnost metody použité pro zavedení normativního modelu, který prokazatelně přispívá k naplnění strategických cílů a řízení rizik, čímž se zvyšuje finanční výkonnost firmy a roste hodnota pro vlastníky. Navrhovaná metodologie pro skladbu optimálního portfolia zohledňuje zdrojové limity a je blízká firemní praxi v prostředí malých a středních firem. Možnost vytvořit transparentní základnu pro manažerské rozhodování při implementaci efektivních portfolií v prostředí malé a střední firmy je demonstrována v případové studii.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Verlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH and Co
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
BFuP_Inhalt_05_2019_Vacik et al-1.pdf528,92 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD