Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKepka, Miloslav
dc.contributor.authorKepka, Miloslav
dc.contributor.authorDžugan, Jan
dc.contributor.authorKonopík, Pavel
dc.date.accessioned2020-05-11T10:00:19Z
dc.date.available2020-05-11T10:00:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKEPKA, M.., KEPKA, M.., DŽUGAN, J.., KONOPÍK, P.. Practical notes for assessing the fatigue life of bodyworks of buses and trolleybuses. In: Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2019. s. 595-603. ISSN 2452-3216.en
dc.identifier.issn2452-3216
dc.identifier.uri2-s2.0-85081557096
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36927
dc.description.abstractWhen developing a new vehicle, the prescribed fatigue criteria must be met in all important structural nodes of the vehicle bodywork. Maximum stress amplitudes (stress ranges) must be lower than permissible values when the vehicle crosses significant road unevenness. The development stages are: 1) projecting and design of vehicle; 2) investigation of vehicle function sample on test stand; 3) measurement of vehicle prototype. In case the prescribed condition is not fulfilled, it is necessary to recommend a modification of the vehicle bodywork. In any case, it is necessary to know the fatigue properties for various structural and technological variants of the body sections. These properties can be determined in advance by laboratory fatigue tests. The paper describes the assessment of fatigue life in successive phases of vehicle development and presents the results of fatigue tests of several variants of welded nodes used in body constructions.en
dc.description.abstractPři vývoji nového vozidla musí být ve všech důležitých konstrukčních uzlech karoserie vozidla splněna předepsaná únavová kritéria. Maximální amplitudy napětí (rozsahy napětí) musí být nižší než přípustné hodnoty, když vozidlo přejede významné nerovnosti na silnici. Fáze vývoje jsou: 1) projektování a návrh vozidla; 2) zkoumání funkčního vzorku vozidla na zkušebním stendu; 3) měření prototypu vozidla. V případě, že předepsaná podmínka není splněna, je nutné doporučit úpravu karoserie vozidla. V každém případě je nutné znát únavové vlastnosti různých konstrukčních a technologických variant konstrukčních uzlů karosérie. Tyto vlastnosti lze předem stanovit laboratorními únavovými testy. Článek popisuje hodnocení únavové životnosti v postupných fázích vývoje vozidla a představuje výsledky únavových testů několika variant svařovaných uzlů používaných v konstrukcích karoserie.cs
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevier Science BVen
dc.relation.ispartofseriesProcedia Structural Integrityen
dc.rights© Elsevieren
dc.subjectkarosériecs
dc.subjectautobuscs
dc.subjecttrolejbuscs
dc.subjectživotnostcs
dc.subjectsvařované uzlycs
dc.subjectMBScs
dc.subjectFEMcs
dc.subjectstendová zkouškacs
dc.subjecttenzometrické měřenícs
dc.subjecthistorie namáhánícs
dc.subjectlaboratorní únavové zkouškycs
dc.subjectvýpočet únavové životnostics
dc.titlePractical notes for assessing the fatigue life of bodyworks of buses and trolleybusesen
dc.title.alternativePraktické poznámky k posouzení únavové životnosti karoserií autobusů a trolejbusůcs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.subject.translatedbodyworken
dc.subject.translatedbusen
dc.subject.translatedtrolleybusen
dc.subject.translatedservice lifeen
dc.subject.translatedwelded nodesen
dc.subject.translatedMBSen
dc.subject.translatedFEMen
dc.subject.translatedstand testen
dc.subject.translatedstrain gauge measuremeten
dc.subject.translatedstress-time historyen
dc.subject.translatedlaboratory fatigue testsen
dc.subject.translatedfatigue life calculationen
dc.identifier.doi10.1016/j.prostr.2019.12.064
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43927908
dc.project.IDLO1502/RoRTI - Rozvoj Regionálního technologického institutucs
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
43927908 Fatigue Design 2019 Kepka Džugan Konopik.pdf1,41 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD