Title: Využití mobilních aplikací - vzorová řešení
Other Titles: Mobile applications - sample solutions
Authors: Novák, Jan
Advisor: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37340
Keywords: mobilní aplikace;xamarin;android;ios;windows phone;multiplatformní vývoj;.net framework;visual studio;xamarin.forms;sqlite;webové služby
Keywords in different language: mobile application;app;xamarin;android;windows phone;multiplatform development;.net framework;visual studio;xamarin.forms;sqlite;web services
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na využití mobilních aplikací a na jejich multiplatformní vývoj. Jsou zde popsány základní technologie ovlivňující využití mobilních zařízení a aplikací. Větší část práce se zaměřuje na multiplatfromní vývoj pomocí framework Visual .NET Xamarin. V rámci této práce byla také vytvořena multiplatfromní aplikace DiplomApp na platformy Android, iOS a Windows. Pro vývoj této vzorové aplikace byl využit Xamarin.
Abstract in different language: Main subject of this Master thesis is the use of mobile applications and their crossplatform development. Ground technologies affecting the use of mobile devices and apps are described. Major part of this thesis is concerned around crossplatform app development using Visual .NET Xamarin framework. Thesis includes sample application named DiplomApp. This app was developed for three major mobile platforms: Android, iOS and Windows using Xamarin.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-NovakJan.pdfPlný text práce18,06 MBAdobe PDFView/Open
078691_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce773,8 kBAdobe PDFView/Open
078691_oponent.pdfPosudek oponenta práce821,68 kBAdobe PDFView/Open
078691_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce62,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.