Title: Detekce přízvuků v ruštině
Other Titles: Word stress detection in Russian
Authors: Chizhova, Anastasiia
Advisor: Jůzová Markéta, Ing.
Referee: Grůber Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37687
Keywords: počítačové zpracování řeči;syntéza řeči z textu;strojové učení;slovní přízvuk;detekce přízvuků;ruština;klasifikace
Keywords in different language: computer speech processing;text-to-speech;machine learning;word stress;word stress detection;russian language;classification
Abstract: Tato bakalářská práce je věnovaná návrhu postupu automatické detekce přízvuku v ruském jazyce, která může být využita v rámci syntézy řeči. K detekci přízvuku jsou využity metody strojového učení: klasifikátory Logistic Regression a Support Vector Machine a jednoduchá neuronová síť. V bakalářské práci jsou popsány principy obecného syntetizéru, význam přízvuků ve světových jazycích a jejich specifika v ruském jazyce oproti ostatním. Byly prozkoumány obecné klasifikační principy a teoreticky analyzovány vybrané metody strojového učení. Ty byly následně aplikovány na připravená data. Výsledky efektivnosti vybraných metod byly zanalyzovány a porovnány mezi sebou.
Abstract in different language: This bachelor thesis dedicates to the design of automatic word stress detection process in Russian language that can be used in speech synthesis. Several machine learning methods are used to detect word stress: Logistic Regression and Support Vector Machine classifiers and a simple natural network. The thesis explains in whole the structure of a speech synthesizer. It also describes the role of word stress in world languages and its specifics in Russian language over the others. General classification principles were examined and selected methods of machine learning were theoretically analyzed. Afterwards, they were applied to prepared data. Then the results of the selected techniques for word stress detection were analyzed and compared with each other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Chizhova.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
chizhova-v.pdfPosudek vedoucího práce727,5 kBAdobe PDFView/Open
chizhova-o.pdfPosudek oponenta práce946,65 kBAdobe PDFView/Open
chizhova-p.pdfPrůběh obhajoby práce335,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.