Title: Nezbytnost objektivního měření dosažené léčebné komprese - nové patofyziologické úvahy a informace o terapii
Other Titles: The need for objective measurement of the compresion therapy - new pathophysiological consideration and therapy information
Authors: Resl, Vladimír
Drobičková, Klára
Bláhová, Eliška
Soukup, Radek
Leba, Martin
Blecha, Tomáš
Řeboun, Jan
Citation: RESL, V. ., DROBIČKOVÁ, K. ., BLÁHOVÁ, E. ., SOUKUP, R. ., LEBA, M. ., BLECHA, T. ., ŘEBOUN, J. . Nezbytnost objektivního měření dosažené léčebné komprese - nové patofyziologické úvahy a informace o terapii. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2020, roč. 61, č. 6, s. 12-41. ISSN: 1213-9106
Issue Date: 2020
Publisher: ČDS
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39856
ISSN: 1213-9106
Keywords: chronická žilní insuicience;kompresivní bandáž;kompresivní punčochy;vícevrstevná komprese (4LB systémy);senzory komprese;měření komprese;hojení ran;kontraindikace
Keywords in different language: compression bandaging;four-layer systém;chronic venous insuficiency;venous ulceration;pathophysiology of compression;wound healing;medical compression socks;contraindication
Abstract: Článek uvádí rozbor všech známých i nových vlivů, které se podílejí na výsledné léčbě pomocí komprese. Efekt terapie je také závislý na schopnostech pacienta a na teoretických i praktických dovednostech zdravotníků. Zásadní je výběr kompresních pomůcek, materiálu a jejich vlastností. Některé způsoby komprese (jako 4LB terapie) se u nás málo používají. Až nepřehledný soubor možných skutečností ovlivňujících léčbu vede k myšlence nezbytnosti měření a ke zkoumání nových technických možností zjistit, jakou vlastně kompresi používáme a optimalizovat ji jak vzhledem k diagnóze, tak k individualitě pacienta.
Abstract in different language: The article features analysis of all noted as well as new factors that inluence treatment results by means of compression. The therapy outcome is last but not least dependent upon abilities of patient and on theoretic and practical skills of medical staff members. Selection of compression utilities, materials and their characteristics are fundamental. Some of compression means (like 4LB therapy) are sparsely used in the Czech Republic. Rather complicated set of variables biasing the therapy leads to the idea of measurement necessity to cogitate on new technical options revealing what for compression we actually use and to optimize it in relation to both diagnosis and patient indiviuality.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
©ČDS
Appears in Collections:Články / Articles (KOS)
Články / Articles (KET)
Články / Articles (RICE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Blecha_RVD-6-2019.pdf1,5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD