Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNosková Marta, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠůsová, Monika
dc.contributor.refereeTaušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-1-28
dc.date.accessioned2020-11-10T00:28:51Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2020-11-10T00:28:51Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2018-4-17
dc.identifier74854
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39984
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Výkonnost podniku a možnosti jejího zvyšování" je zhodnocení výkonnosti zvoleného podniku pomocí tradičních a moderních metod. Teoretická část je zaměřena na popis standardních i moderních metod a způsoby jejich výpočtu. V praktické části je vybraná teorie aplikována na firmu Šůs - V + M spol. s r. o. Na konci poslední kapitoly jsou uvedeny návrhy a zlepšující opatření.cs
dc.format87 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmetody měření výkonnostics
dc.subjecthodnocení výkonnostics
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.titleVýkonnost podniku a možnosti jejího zvyšovánícs
dc.title.alternativeEnterprise's performance and possibilities of its increasingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe goal of the submitted thesis "Enterprise's performance and possibilities of its increasing" is to evaluate a productivity of the chosen company using the tradition and modern methods. Theoretical part is focused on the description of tradition and modern methods and the ways of their calculations. In practical part the chosen theory is applied on the Šůs - V + M spol. s r. o. At the end of the last chapter are introduced suggestions and improvement measures.en
dc.subject.translatedmethods of performance measurementen
dc.subject.translatedefficiency ratingen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedfinancial ratiosen
dc.subject.translatedprofitabilityen
dc.subject.translatedefficiencyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Susova Monika, K17B0002P.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
BP-Susova-VP.pdfPosudek vedoucího práce607,39 kBAdobe PDFView/Open
Susova.pdfPosudek oponenta práce122,84 kBAdobe PDFView/Open
Susova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce50,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.