Title: Výkonnost podniku a možnosti jejího zvyšování
Other Titles: Enterprise's performance and possibilities of its increasing
Authors: Šůsová, Monika
Advisor: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Referee: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39984
Keywords: metody měření výkonnosti;hodnocení výkonnosti;finanční analýza;poměrové ukazatele;rentabilita;výkonnost
Keywords in different language: methods of performance measurement;efficiency rating;financial analysis;financial ratios;profitability;efficiency
Abstract: Předmětem bakalářské práce "Výkonnost podniku a možnosti jejího zvyšování" je zhodnocení výkonnosti zvoleného podniku pomocí tradičních a moderních metod. Teoretická část je zaměřena na popis standardních i moderních metod a způsoby jejich výpočtu. V praktické části je vybraná teorie aplikována na firmu Šůs - V + M spol. s r. o. Na konci poslední kapitoly jsou uvedeny návrhy a zlepšující opatření.
Abstract in different language: The goal of the submitted thesis "Enterprise's performance and possibilities of its increasing" is to evaluate a productivity of the chosen company using the tradition and modern methods. Theoretical part is focused on the description of tradition and modern methods and the ways of their calculations. In practical part the chosen theory is applied on the Šůs - V + M spol. s r. o. At the end of the last chapter are introduced suggestions and improvement measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Susova Monika, K17B0002P.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
BP-Susova-VP.pdfPosudek vedoucího práce607,39 kBAdobe PDFView/Open
Susova.pdfPosudek oponenta práce122,84 kBAdobe PDFView/Open
Susova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce50,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.