Title: Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of success factors of selected company
Authors: Jahn, Michal
Advisor: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40011
Keywords: úspěšnost;energetika;swot;finanční analýza;bsc;faktory vnějšího a vnitřního prostředí
Keywords in different language: success;energetics;swot;financial analysis;bsc;internal and external environmental factors
Abstract: Tato bakalářská práce na téma "Analýza faktorů úspěšnosti společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.", popisuje a hodnotí klíčové faktory, které mají vliv na úspěšnost této společnosti. Práce obsahuje mimo stručného popisu podniku a oblasti jeho působení také teoretické vymezení základních pojmů spojených s tématem a praktické analýzy, které zkoumají jednotlivé faktory úspěšnosti dané společnosti. Provedení praktických analýz umožňuje odhalit slabé stránky společnosti. Následně jsou v práci navržena opatření, která by mohla vést k eliminaci těchto slabých stránek.
Abstract in different language: This bachelor thesis, which deals with the topic "Analysis of success factors of the company Plzeňská teplárenská, a.s.", describes and evaluates key success factors, that have impact on this company. Thesis contains besides brief description of the company and its area of expertise also theoretical description of essential concepts connected to the topic and practical analysis, which examine individual success factors of the company. Execution of the practical analysis enables us to uncover the weaknesses of the company and the thesis also contains proposals, that could lead to elimination of these weaknesses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_JAHN_K17B0053P.pdfPlný text práce4,34 MBAdobe PDFView/Open
Jahn_Michal_o..pdfPosudek oponenta práce155,18 kBAdobe PDFView/Open
Jahn_Michal_v.pdfPosudek vedoucího práce223,55 kBAdobe PDFView/Open
Jahn - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce60,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40011

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.