Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKožíšková, Lucie
dc.contributor.refereeČerná Marie, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-1-29
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:15Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2020-11-10T00:30:15Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier75239
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40352
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu účetního výkaznictví dle IAS/IFRS na výsledky finanční analýzy. Práce charakterizuje účetní systémy dle právních předpisů ČR a dle IAS/IFRS, pojednává o významu účetních dat při výpočtu ukazatelů finanční analýzy, popisuje způsoby oceňování dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek ve finančním účetnictví dle právních předpisů ČR a IAS/IFRS. V práci je také kvantifikován vliv odlišností na finanční situaci, výkonnost a vybrané ukazatele finanční analýzy. Dále je proveden výzkum v oblasti využití současné hodnoty v účetních systémech vybraných evropských států.cs
dc.format76 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectúčetní závěrkacs
dc.subjectias/ifrscs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectsoučasná hodnotacs
dc.subjectdlouhodobé pohledávkycs
dc.subjectdlouhodobé závazkycs
dc.subjectoceňovánícs
dc.titleVliv účetního výkaznictví dle IAS/IFRS na výsledky finanční analýzycs
dc.title.alternativeInfluence of financial reporting according to IAS/IFRS on results of financial analysisen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the issue of the impact of financial reporting according to IAS/IFRS on the results of financial analysis. The thesis characterizes accounting systems according to the Czech legislation and according to IAS/IFRS, deals with the importance of accounting data in the calculation of financial analysis indicators, describes the methods of valuation of long-term liabilities and long-term receivables in financial accounting according to Czech legislation and IAS / IFRS. The thesis also quantifies the influence of differences on financial situation, performance and selected indicators of financial analysis. Furthermore, research is conducted on the use of present value in the accounting systems of selected European countries.en
dc.subject.translatedfinancial reportingen
dc.subject.translatedias/ifrsen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedpresent valueen
dc.subject.translatedlong-term receivablesen
dc.subject.translatedlong-term liabilitiesen
dc.subject.translatedmeasurementen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_K16N0005K.pdfPlný text práce853,58 kBAdobe PDFView/Open
DP_Koziskova_OP.pdfPosudek vedoucího práce351,43 kBAdobe PDFView/Open
DP_Koziskova_VP.pdfPosudek oponenta práce229,76 kBAdobe PDFView/Open
Koziskova.pdfPrůběh obhajoby práce52,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.