Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKunešová Hana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠlapáková, Linda
dc.contributor.refereePalacká Alena, Ing.
dc.date.accepted2020-6-24
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:17Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-11-10T00:30:17Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-11
dc.identifier79226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40362
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zhodnotit připravenost Slovenska na vstup do eurozóny a ekonomické dopady přijetí Slovenska do eurozóny. Dílčím cílem je porovnat ekonomickou situaci na Slovensku před vstupem do eurozóny a po vstupu do eurozóny s ekonomickou situací v České republice ve stejném časovém období. Diplomová práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitolu tvoří teoretický úvod do měnové integrace. Druhá kapitola je zaměřena na měnovou integraci v eurozóně, vymezuje podmínky vstupu do eurozóny a její rozšiřování od roku 1999. Třetí kapitola se věnuje situaci ve Slovenské republice a v České republice. Konkrétně se zabývá přípravou zemí na vstup do eurozóny a porovnává ekonomický vývoj v SR a ČR po roce 2009, kdy došlo k přijetí eura na Slovensku. Čtvrtá kapitola shrnuje komentáře významných slovenských a českých osobností na členství země v eurozóně.cs
dc.format75 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecteurocs
dc.subjecteurozónacs
dc.subjectkonvergenční kritériacs
dc.subjecthospodářská a měnová uniecs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectevropská měnová uniecs
dc.subjectslovenská republikacs
dc.subjectčeská republikacs
dc.title10 let existence eura ve Slovenské republice - příklad hodný následování?cs
dc.title.alternative10 years of the Euro in the Slovak Republic - an example worth following?en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of Master´s Thesis is to evaluate the readiness of Slovakia to join the eurozone and the economic impacts of Slovakia's accession to the eurozone. The partial goal is to compare the economic situation in Slovakia before joining the euro area and after joining the euro area with the economic situation in the Czech Republic in the same period of time. This thesis is divided into four chapters. The first chapter contains a theoretical introduction of monetary integration. The second chapter focuses on the monetary integration in the eurozone. It defines conditions for entry into the eurozone and its enlargement since 1999. The third chapter describes conditions in the Slovak Republic and the Czech Republic. Specifically, it deals with a preparation of these countries for joining the eurozone and compares the economic development in both countries after 2009, when the Euro was adopted in the Slovak Republic. The fourth chapter summarizes comments of important Slovak and Czech personalities, on country´s membership in the eurozone.en
dc.subject.translatedthe euroen
dc.subject.translatedthe eurozoneen
dc.subject.translatedthe convergence criteariaen
dc.subject.translatedeconomic and monetary unionen
dc.subject.translatedintegrationen
dc.subject.translatedeuropean unionen
dc.subject.translatedslovak republicen
dc.subject.translatedczech republicen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slapakova Linda DP.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slapakova_VP.pdfPosudek vedoucího práce168,51 kBAdobe PDFView/Open
DP_Slapakova_OP.pdfPosudek oponenta práce247,34 kBAdobe PDFView/Open
DP_Slapakova.pdfPrůběh obhajoby práce101,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.