Title: Lidová a umělá píseň v hudební pedagogice a její začlenění do programu výchovné práce v MŠ Záchlumí (okres Tachov)
Other Titles: Folk and artificial song as part of the music education and its inclusion into the educational programme of Kindergarten Záchlumí
Authors: Zíková, Veronika
Advisor: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Referee: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40432
Keywords: píseň;umělá píseň;lidová píseň;hudba;mateřská škola;vývoj;dítě;zpěv;vzdělávání;pedagogika;hygiena;hlas;dispozice;práce.
Keywords in different language: song;artificial song;folk song;music;kindergarten;development;child;singing;education;pedagogy;hygiene;voice;disposition;work.
Abstract: Bakalářská práce zpracovává téma lidové a umělé písně v hudební pedagogice dětí předškolního věku a její začlenění do výchovné práce v MŠ Záchlumí u Stříbra. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na hudební vývoj dítěte předškolního věku a jeho dispozic pro hudbu a vlivu zpěvu na psychický vývoj dítěte. Zabývá s e také zpěvem dětí, dětskou nezpěvností a tomu, jak s ní pracovat. Druhá část teoretické práce se zabývá hudebními činnostmi v závislosti na propojení s Rámcovým vzdělávacím programem. Třetí část teoretické práce je zaměřena na píseň a její úlohu v předškolním vzdělávání. Zabývá se zde jak písni lidovou a jejím výhodám a nevýhodám v pedagogice dětí předškolního věku,tak také písní umělou. Praktická část je složena ze dvou oddílů, kdy první část tvoří výzkum zabývající se současnou lidovou a umělou písní a jejich využitím v pedagogice mateřské školy. Výzkumné šetření bylo prováděno pomocí dotazníku, který byl zadán kolegům/kolegyním učitelům/učitelkám v mateřských školách. Druhá část je věnována přípravě integrovaného bloku pro práci s lidovou písní a přípravě integrovaného bloku pro práci s umělou písni v mateřské škole v závislosti na Školním vzdělávacím plánu v mateřské škole Záchlumí u Stříbra.
Abstract in different language: The topic of the present thesis is folk and artificial songs in music lessons for children of preschool and kindergarten age and the inclusion of such songs into educational unit in Kindergarten Záchlumí u Stříbra. The theoretical part of the thesis concentrates upon the musical development of children of preschool and kindergarten age. Further, it concentrates on the predispositions of children toward music and the influence of songs on mental development of children. Specific chapters concentrate on the singing abilities and disabilities of children and how to work with different levels of singing abilities. The theoretical part also concentrates on the musical activities and their connection with Framework Education Programme. Third part concentrates on the songs, folk and artificial, and their role in preschool and kindergarten education. The methodological part of the thesis describes research concerning folk and artificial songs and their use in Kindergarten education. The research was conducted via questionnaire administered to Kindergarten teachers. Secondly, the methodological part concentrates on preparation of educational unit which aims at folk and artificial songs in accordance with the Framework Education Programme in Kindergarten Záchlumí u Stříbra.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zikova Veronika Lidova a umela pisen v hudebni pedagogice a jeji zacleneni do programu vychovne prace v MS Zachlumi (okres Tachov).pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
ZIKOVA_ BP_vedouci_Ma.pdfPosudek vedoucího práce353,75 kBAdobe PDFView/Open
ZIKOVA_BP_oponent_Ru.pdfPosudek oponenta práce396,34 kBAdobe PDFView/Open
Zikova.pdfPrůběh obhajoby práce339,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.