Title: K možnostem začlenění HV do programu výchovné práce MŠ
Other Titles: The possibilities of incorporating music education into the educational program of kindergarten
Authors: Piorecká, Kateřina
Advisor: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Referee: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40434
Keywords: hudba;hudební výchova;hudební činnosti;výchovná práce v mš;předškolní vzdělávání;rvp pv;propojení hudby;začlenění hv;rozvoj hudebních schopností;hudební rozvoj dětí
Keywords in different language: music;musical education;music activities;educational work in kindergarten;preschool education;framework program for preschool education;music connection;integration of music education;development of musical skills;musical development of children
Abstract: Cílem bakalářské práce je představit možnosti začlenění hudební výchovy do programu výchovné práce v mateřské škole. V teoretické části se zabýváme dokumenty, kterými se výchovná práce v mateřské škole musí řídit. Též se věnujeme všem vzdělávacím oblastem RVP PV, ke kterým přiřazujeme činnosti z hudební výchovy, kterými můžeme naplňovat dílčí cíle těchto oblastí. Dále se zabýváme hudebními schopnostmi, ontogenezí dítěte předškolního věku i didaktickými zásadami v hudební výchově. Poté se zabýváme druhy hudebních činností, pomocí kterých realizujeme hudební výchovu v MŠ. Kromě toho se také zabýváme možným propojením s ostatními výchovnými složkami. Nakonec se krátce zaměřujeme i na požadavky na učitele a na evaluaci. V praktické části jsou uvedeny ukázky konkrétních možností začlenění hudební výchovy do programu výchovné práce v mateřské škole.
Abstract in different language: The aim of the bachelor's thesis is to present the possibilities of including music education in the program of educational work in kindergarten. In the theoretical part, we deal with the documents that educational work in kindergarten must follow. We also handle all educational areas of the Framework Education Programme for Preschool Education, to which we assign activities from music education, which can fulfill the partial goals of these areas. Furthermore we also work with musical abilities, the ontogenesis of preschool children and didactic principles in music education. Then we explore the types of music activities with which we implement music education in kindergarten. In addition, we also pursue possible connections with other educational components. Finally, we briefly focus on the requirements for teachers and evaluation. In the practical part, there are examples of specific possibilities of including music education in the program of educational work in kindergarten.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Piorecka Katerina.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
Piorecka_BP_vedouci_Li_2020.pdfPosudek vedoucího práce298,4 kBAdobe PDFView/Open
Piorecka_BP_oponent_Ru_2020.pdfPosudek oponenta práce391,06 kBAdobe PDFView/Open
Piorecka.pdfPrůběh obhajoby práce1,72 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.