Title: Profesionalizace v sociální práci jako součást životní dráhy jedince
Other Titles: Professionalization in social work as part of an individual's life course
Authors: Freiová, Kateřina
Advisor: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Referee: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41146
Keywords: profesionalizace;sociální práce;životní dráha
Keywords in different language: professionalization;social work;life course
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na profesionalizaci sociálních pracovnic v kontextu teorie životních drah. Svůj pohled zaměřuji na vnímání sociální práce a její profesionalizace z vlastní perspektivy sociálních pracovníků, jelikož jejich zkušenosti a vlastní pohled nám mohou poodkrýt objasnění identity této profese a vytyčení podoby toho, kdo je v jejich očích v oboru sociální práce viděn jako profesionál a kdo ne. Provedený kvalitativní výzkum byl založen na devíti hloubkových rozhovorech s narativními prvky se sociálními pracovnicemi působícími v oblasti veřejného a neziskového sektoru.
Abstract in different language: This thesis is focused on a professionalization in social work in the context of the theory of life course and on the perception of social work and its professionalization from the own view of social workers. Their experience and their own view of the professionalization can help us to uncover the identity of the social work and to expect who is seen as professional and who is not. The research of this work is based on the qualitative research methods. I conducted nine in-depth narative interviews with women that work as social workers in public sector and non-profit organizations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Freiova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
DP_posudek_Freiova.pdfPosudek vedoucího práce103,31 kBAdobe PDFView/Open
posudek-oponenta-dp kf.pdfPosudek oponenta práce107,52 kBAdobe PDFView/Open
Freiova.PDFPrůběh obhajoby práce283,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.