Title: Životní strategie singles žijících ve městě a na venkově
Other Titles: The Life Strategies of Singles Living in the City and the Countryside
Authors: Tkáčová, Denisa
Advisor: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41148
Keywords: singles;životní strategie;individualizace;modernizace;rodina;město;venkov;gender;kvalitativní výzkum;biograficky orientované rozhovory
Keywords in different language: singles;life strategies;individualization;modernization;family;city;countryside;gender;qualitative research;biographically oriented interviews
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na životní strategie singles žijících ve městě a na venkově. Cílem práce bylo rozkrýt a odpovědět na možné důvody odlišných životních strategií singles žijících na různě velkých místech, konkrétně ve městě a na venkově. Za tímto účelem byly v kvalitativním výzkumu provedeny biograficky orientované rozhovory se dvěma singles muži reprezentující městský prostor a se dvěma singles ženami zastupující venkovský prostor. Na základě stanoveného cíle a objasnění záměru výzkumu jsem se snažila odpovědět na následující výzkumné otázky: 1. Co stojí za životním příběhem člověka, který se rozhodl být single -nebo řeší stav single? 2. Jak venkovský nebo městský prostor figuruje v kontextu problematiky singlovství? Základní zjištění z provedených rozhovorů byla poté podrobena hlubší analýze a interpretaci dat a díky těmto procesům bylo možné vyvodit zásadní závěry práce.
Abstract in different language: The main aim of this diploma thesis was to focus on mapping the life strategies of people who are referred to as singles in relation to urban and rural space, assuming that these spaces are different and can offer different opportunities in the case of singlehood. The research of this work is based on qualitative research methods, especially on biographical interviews with two singles men representing urban space and two singles women representing rural space. Based on the stated goal and clarification of the research intent, I tried to answer the following research questions: 1. What is behind the life story of a person who decided to be single or solves single status? 2. How does rural or urban space appear in the context of singlehood? The basic findings from the interviews were then subjected to a deeper analysis and interpretation of the data, and thanks to these processes it was possible to deduce the main conclusions of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Denisa Tkacova.pdfPlný text práce335,19 kBAdobe PDFView/Open
Tkacova_vpdp.pdfPosudek vedoucího práce83,82 kBAdobe PDFView/Open
posudek-OP_Denisa Tkacova -DP_2020_od H Jerabka.pdfPosudek oponenta práce81,97 kBAdobe PDFView/Open
Tkacova.PDFPrůběh obhajoby práce414,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.