Title: Zefektivnění výroby, měření a funkčnosti nesymetricky zatěžovaného ložiska v energetice
Other Titles: Streamlining of manufacturing, measuring and functionality of unsymmetrically loaded bearing in energy sector
Authors: Urban, Marek
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41460
Keywords: samo-vyrovnávací axiální kluzné ložisko;vahadlo;nitridace;niklování;energetika;technologičnost konstrukce.
Keywords in different language: self-equalizing thrust bearing;lever;nitridation;nickeling;energy sector;technological design.
Abstract: V této práci je řešena celková problematika technologičnosti konstrukce samo-vyrovnávacího ložiska s axiálními naklápě cími segmenty s ohledem na optimální funkčnost ložiska a efektivitu výroby ložiska. Po nalezení optimálního řešení vzešlého z experimentů byly navrženy prototypy, na kterých byly provedeny série komplex ních testů v několika experimentálních zařízeních schopných simulovat reálný provoz. Ve všech experimentálních zařízeních vykazovaly všechny prototypy ložisek velice dobré hodnoty a vlastnosti těchto prototypů, zcela naplnili očekávání, která byla na začátku vývoje stanovena.
Abstract in different language: In this Ph.D thesis is solved complete problematic of technological design of self-equalizing thrust bearing with thrust pads with focus on optimal function and effectivity of manufacturing. After finding optimal solution resulting from experiments were designed and manufactured prototypes of self-equalizing thrust bearings. On these prototypes were performed series of experiments in devices where is capable simulation of real loading operation. In all experimental devices all bearings prototypes showed very good values and properties fulfilling expectations that were established at the beginning of the development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek Urban - DISERTACNI PRACE_FINAL.pdfPlný text práce14,77 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Urban.pdfPosudek vedoucího práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
posudky Urban.pdfPosudek oponenta práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
zapis Urban.pdfPrůběh obhajoby práce565,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.