Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBlažek, Vladimír
dc.contributor.authorAvramová, Lucie
dc.contributor.refereeKrálík, Miroslav
dc.date.accepted2012-05-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:39:36Z-
dc.date.available2010-06-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:39:36Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-19
dc.identifier39441
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4286
dc.description.abstractDiplomová práce je v teoretické části zaměřena na popis významu pohlavního výběru u člověka se zaměřením na obličej. Dále je v ní popsáno, jak je pohlaví podle obličeje rozpoznáváno a co ovlivňuje odlišný přístup mužů a žen. Na tomto teoretickém základě je proveden výzkum vlivu míry maskulinity a femininity jednotlivých pohlavně dimorfních znaků obličeje u žen a mužů na rozpoznávání pohlaví obličeje.cs
dc.format144 s. (119 667 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39441-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpohlavní výběrcs
dc.subjectdimorfismuscs
dc.subjectrozpoznávání pohlavícs
dc.subjectpohlavně dimorfní znakycs
dc.subjectatraktivitacs
dc.subjectmaskulinitacs
dc.subjectfemininitacs
dc.titlePohlavní dimorfismus obličeje ve vztahu k percepci pohlaví (příspěvek k diskuzi o možném pohlavním výběru obličejových znaků)cs
dc.title.alternativeSexual dimorphism in the face in relation to perceptions of gender (contribution to the debate about a possible sexual selection of facial features)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work is focused on the description of the importance of sexual selection in humans, focusing on the face, in the theoretical part. We described how sex is recognized by facial traits and what affects a different approach of men and women. On this theoretical basis, we accomplish study of influence of degree of masculinity and femininity of the individual facial sexually dimorphic characters in women and men on recognition of sex of the face.en
dc.subject.translatedsexual selectionen
dc.subject.translateddimorphismen
dc.subject.translatedsex determinationen
dc.subject.translatedsexually dimorphic characteren
dc.subject.translatedattractivenessen
dc.subject.translatedmasculinityen
dc.subject.translatedfemininityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avramova_Lucie_DP.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Lucie_Avramova.pdfPosudek vedoucího práce171,72 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Lucie_Avramova.pdfPosudek oponenta práce171,72 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Lucie_Avramova.pdfPrůběh obhajoby práce171,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.