Title: Velká novela trestních předpisů: Aktuální otázky dohody o vině a trestu
Other Titles: Major amendment to criminal law: Topical issues concerning an agreement on admission of guilt and on punishment
Authors: Kocina, Jan
Citation: KOCINA, J. Velká novela trestních předpisů: Aktuální otázky dohody o vině a trestu. Bulletin advokacie, 2020, roč. 11, č. 11, s. 17-19. ISSN 1210-6348.
Issue Date: 2020
Publisher: Česká advokátní komora v Praze
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43133
ISSN: 1210-6348
Keywords: právo;trestní právo;dohoda o vině a trestu;dohoda;trest
Keywords in different language: law;creiminal law;agreement on admission of guilt and on punishment;agreement;punishment
Abstract: Článek pojednává o novele ze dne 1.10.2020, kdy nabyl účinnosti zákon č 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a některé další trestní předpisy. Změny, která novela přináší, jsou, dle důvodové zprávy, taková legislativní opatření, která zvýší počet ukládaných peněžitých trestů Dále je v článku jsou řešeny otázky dohody o vině a trestu.
Abstract in different language: The article presents the essential changes concerning an agreement on admission of guilt and on punishment, as introduced by the adopted amendment to criminal law. The most important changes are perhaps that an agreement on admission of guilt and on punishment may be concluded even in relation to an especially serious felony, and also that under the new regulation, the court can propose that such an agreement be concluded where justified by the circumstances of the case.
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká advokátní komora v Praze
Appears in Collections:Články / Articles (KTR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Buletin_a_11.pdf1,78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD