Title: Meze práva na svobodu projevu v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva.
Other Titles: The limits of freedom of expression in the case law of the European Court of Human Rights
Authors: Brůhová, Miroslava
Advisor: Větrovský Jaroslav, Mgr. PhD.
Referee: Mrázek Josef, JUDr. DrSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43490
Keywords: svoboda projevu;evropský soud pro lidská práva;evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod;meze;internet
Keywords in different language: freedom of expression;european court of human rights;european convention on human rights;limitation;internet
Abstract: Diplomová práce se zabývá mezemi práva na svobodu projevu v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Popisuje především svobodu projevu na internetu. Blíže se zaměřuje se na povinnosti a odpovědnosti na internetu.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the limits of the right to freedom of expression in the case law of the European Court of Human Rights. It mainly describes freedom of expression on the Internet. It focuses on duties and responsibilities on the Internet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bruhova_DP.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Bruhova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce204,58 kBAdobe PDFView/Open
POSUDEK-Bluhova.docxPosudek oponenta práce13,75 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Bruhova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce343,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.