Title: Legalita ozbrojeného zásahu Turecka v Sýrii z pohledu mezinárodního práva veřejného
Other Titles: The legality of Turkey's armed intervention in Syria from the perspective of public international law
Authors: Kubáňová, Veronika
Advisor: Mach Tomáš, JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Větrovský Jaroslav, Mgr. PhD.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43491
Keywords: legalita;užití síly;sebeobrana;nestátní aktér;ypg;pramen míru;turecko;sýrie
Keywords in different language: legality;use of force;self-defense;non-state actor;ypg;peace spring;turkey;syria
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje problematice legality použití síly v rámci Turecké ofenzivy v Sýrii. Turecká ofenziva v severní Sýrii přinesla řadu výzev pro mezinárodní právo a lze ji podrobit analýze v několika rovinách. Vzhledem ke komplexitě tématu jsem se rozhodla nahlédnout na konflikt pouze z hlediska optiky legality ozbrojeného zásahu Turecka a posoudit, zda útok na jiný suverénní stát v této podobě, je vůbec přípustný.
Abstract in different language: This diploma thesis is devoted to the issue of the legality of the use of force in the Turkish offensive in Syria. The Turkish offensive in northern Syria has posed a number of challenges to the international law and can be analyzed on several levels. Given the complexity of the topic, I decided to look at the conflict only in terms of the legality of Turkey's armed intervention and assess whether the attack on another sovereign state in this form is permissible at all.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Legalita ozbrojene_ho za_sahu Turecka v Sy_rii z pohledu mezia_rodni_ho pra_va ver_ejne_ho_Veronika Kuba_n_ova_.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Kubanova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Kubanova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce281,63 kBAdobe PDFView/Open
Kubanova protokol.pdfPrůběh obhajoby práce299,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.