Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
dc.contributor.authorAnton, Lukáš
dc.contributor.refereeŠvantner Martin, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-21
dc.date.accessioned2021-06-25T12:31:16Z-
dc.date.available2020-5-15
dc.date.available2021-06-25T12:31:16Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-4-30
dc.identifier85441
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43910
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je ověřit, že W. E. B. Du Bois založil první sociologickou školu v USA. Dokazuji to čtyřmi tvrzeními. Nejprve program jeho školy, který popisuji ve druhé kapitole. Za druhé, metodologický model jeho školy považuji za jeho dílo "The Philadelphia Negro", které jsem popsal ve stejnojmenné kapitole. Za třetí, představení jeho spolupracovníků a následovníků a jejich výzkum, popsaný ve čtvrté kapitole. Za čtvrté a poslední prohlášení: reakce na jeho sociologii dnes. Jako příklad ilustruji tvrzení dvou známých autorů, Aldona Morrisa a Roberta W. Williamse.cs
dc.format35 s. (74 454 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdu boiscs
dc.subjectsociologická školacs
dc.subjectprogramcs
dc.subjectphiladelphia negrocs
dc.subjectatlantská univerzitacs
dc.subjectčernošské studiecs
dc.subjectempirická sociologiecs
dc.titleW.E.B. Du Bois a jeho sociologické výzkumycs
dc.title.alternativeW.E.B. Du Bois and his sociological surveysen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is to verify that W. E. B. Du Bois founded the first sociological school in the USA. I prove this with four statements. First, the program of his school, which I describe in the second chapter. Secondly, the methodological model of his school, I consider this his work "The Philadelphia Negro," which I described in the chapter of the same name. Third, the introduction of his collaborators and followers and their research, described in the fourth chapter. Fourth, and final statement: the response to his sociology today. As an example, I illustrate the claims of two well-known authors, Aldon Morris and Robert W. Williams.en
dc.subject.translateddu boisen
dc.subject.translatedsociological schoolen
dc.subject.translatedprogramen
dc.subject.translatedphiladelphia negroen
dc.subject.translatedatlanta universityen
dc.subject.translatedblack studiesen
dc.subject.translatedempirical sociologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce818,53 kBAdobe PDFView/Open
Lukas Anton - posudek vedouciho Hynek Jerabek.pdfPosudek vedoucího práce7,31 MBAdobe PDFView/Open
posudek-oponent_anton.pdfPosudek oponenta práce230,26 kBAdobe PDFView/Open
Anton.PDFPrůběh obhajoby práce229,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.