Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanuška, Martin
dc.contributor.authorPata, Lukáš
dc.contributor.refereeBultas, Miloslav
dc.date.accepted2012-06-07
dc.date.accessioned2013-06-19T06:40:19Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:40:19Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier47954
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4408
dc.description.abstractTématem této práce je sestavení obchodního plánu pro zavedení internetového obchodu a sériové výroby kuchyňských linek ve společnosti ARBYD CZ s.r.o.. Úvod popisuje cíle práce a stanovenou strukturu. V první kapitole je provedena charakteristika vybrané společnosti. Ve druhé kapitole se popisuje vize společnosti, analýza tržního prostředí, finanční analýza a následně je zde také provedena SWOT analýza včetně jejího vyhodnocení a matic IFE, EFE a TOWS. Ve třetí kapitole je provedena analýza procesů a ve čtvrté sestavení obchodního plánu zavedení internetového obchodu a kuchyňských linek, včetně vyhodnocení těchto příležitostí a rizik. V závěru jsou potom vyhodnoceny výstupy této práce.cs
dc.format76 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanalýza tržního prostředícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectswot analýzacs
dc.subjectanalýza procesůcs
dc.subjectobchodní pláncs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.titleObchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnostics
dc.title.alternativeBusiness plan of the company based on active marketing activityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of this work is creation of a business plan for an implementation of the online shop and serial production of kitchens in company ARBYD CZ s.r.o.. Preface describes goals of this work and choosen structure. In first chapter is characteristic of the choosen company. In second chapter is described vision of the company, analysis of market enviroment, financial analysis and subsequently there is made SWOT analysis including its evaluation and matrix IFE, EFE and TOWS. In third chapter is done analysis of processes and in fourth creation of business plan for an implementation of the online shop and serial production of kitchens, including evaluation of this opportunities and risks. In the conclusion are evaluated outputs of this work.en
dc.subject.translatedmarket enviroment analysisen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedswot analysisen
dc.subject.translatedprocess analysisen
dc.subject.translatedbusines planen
dc.subject.translatedmarketing mixen
dc.subject.translatedrisk analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Pata.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
BP_pata_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
BP_pata_OP.PDFPosudek oponenta práce521,41 kBAdobe PDFView/Open
BP_pata.PDFPrůběh obhajoby práce134,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.