Title: Alergie na jed blanokřídlého hmyzu
Other Titles: Hymenoptera venom allergy
Authors: Kollerová, Zuzana
Advisor: Vlas Tomáš, Ing. Bc.
Referee: Ochotná Jitka, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44191
Keywords: alergie;anafylaktická reakce;jed blanokřídlého hmyzu;sige;tryptáza;molekulární diagnostika
Keywords in different language: allergy;anaphylaxis;hymenoptera venom;sige;tryptase;molecular diagnostics
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na alergii na jed blanokřídlého hmyzu. Pro diagnostiku alergie na jed blanokřídlého hmyzu se používá metoda ImmunoCAP 250 a Immulite 2000 XPi. Cílem práce je porovnání hladin jednotlivých alergenů a tryptázy u pacientů s anafylaktickou reakcí po bodnutí hmyzem a u pacientů s alergií po bodnutí hmyzem. Výsledkem práce je stanovení rozdílů hladin hmyzího jedu, alergenů a tryptázy mezi skupinou pacientů vykazujících po bodnutí hmyzem anafylaktickou reakci nebo alergickou reakci. Také je vyhodnocena statistická významnost rozdílů hladin alergenů a tryptázy.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on Hymenoptera venom allergy. The ImmunoCAP 250 and Immulite 2000 XPi methods are used to diagnose Hymenoptera venom allergy. The aim of the thesis is to compare the levels of individual allergens and tryptase in patients with an anaphylactic reaction after insect stings and in patients with allergy after insect stings. The result of the thesis is the determination of the differences in the levels of Hymenoptera venom, allergens and tryptase between group of patients showing an anaphylactic reaction or an allergic reaction. Another task is to compare the levels of particular allergens and tryptase in patient with an anaphylaxis after an insect sting and in patient with an allergy after in insect sting. The statistical significance is also evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kollerova_Zuzana_ZL_BP.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
Kollerova_VP.pdfPosudek vedoucího práce303,97 kBAdobe PDFView/Open
Kollerova_OP.pdfPosudek oponenta práce369,58 kBAdobe PDFView/Open
Kollerova.pdfPrůběh obhajoby práce354,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.