Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChaloupka, Roman
dc.date.accessioned2021-06-28T10:00:08Z-
dc.date.available2021-06-28T10:00:08Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationCHALOUPKA, R. Vstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulu. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 1, s. 9-13. ISSN 1805-1081.cs
dc.identifier.issn1805-1081
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/44787
dc.description.abstractPředložený odborný článek pojednává o řešení problému, zda vlastník nemovité věci legálním způsobem může dosáhnout toho, aby byl do svých prostor (obydlí třetí osoby) vpuštěn (například za účelem prohlídky), pokud třetí osoba, která užívá bez právního titulu cizí nemovitou věc, odmítá jejímu vlastníkovi poskytnout jakoukoliv součinnost a tuto cizí věci užívá i nadále, a to i proti vůli vlastníka.cs
dc.format5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherExekutorská komora České republikycs
dc.relation.ispartofseriesKomorní listycs
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Exekutorská komora České republikycs
dc.subjectnemovitá věccs
dc.subjectvlastníkcs
dc.subjectobydlícs
dc.subjectprávní titulcs
dc.subjectsoučinnostcs
dc.titleVstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulucs
dc.title.alternativeThe Entry of the owner of the real estate into the dwelling of a person using the premises without a proper legal titleen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe presented expert article deals with the solution of the problem of whether the owner of an immovable property can legally get it into his premises (third party dwellings) (for example for inspection), if a third party who uses a foreign immovable property without legal title refuses provide any cooperation to its owner and continues to use this foreign thing, even against the will of the owner.en
dc.subject.translatedreal estateen
dc.subject.translatedowneren
dc.subject.translateddwellingen
dc.subject.translatedlegal titleen
dc.subject.translatedcooperationen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43932979
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD