Title: Translation from English to Czech and analysis of excerpts of a text on the martial art of Capoeira ("The Little Capoeira Book" written by Nestor Capoeira)
Other Titles: Translation from English to Czech and analysis of excerpts of a text on the martial art of Capoeira ("The Little Capoeira Book" written by Nestor Capoeira)
Authors: Tůma, Petr
Advisor: Franklin, David Eugene
Referee: Velkoborská, Kamila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4547
Keywords: Překlad;capoeira;jogo;The Little Capoeira Book;Nestor Capoeira;populárně naučný styl;analýza;makropřístup;mikropřístup;teorie překladu;překladatelské metody
Keywords in different language: Translation;capoeira;jogo;The Little Capoeira Book;Nestor Capoeira;popular scientific style;analysis;macro approach;micro approach;translation theories;translation methods
Abstract: Tato práce se zabývá překladem úryvku z knihy o brazilském bojovém umění "The Little Capoerira Book", jejímž autorem je Nestor Capoeira. Práce je formálě členěna do pěti kapitol. Současnou teorií překladu a různými překladatelskými strategiemi se zabývá druhá kapitola. Následující kapitola je věnována samotnému překladu. V další kapitole se autor věnuje užití popsaných teorií a stategií. Tato část nás také stručně seznamuje s kulturně-historickým prostředím.
Abstract in different language: This thesis deals with the translation of an excerpt from a book about a Brazilian martial art ?The Little Capoeira Book?, written by Nestor Capoeira. The thesis is formally divided into five chapters. The second chapter deals with current theory of translation and various translation strategies. The following chapter is devoted to the actual translation. The next chapter is focused on the use of the theories and strategies described. This chapter also briefly introduces the cultural-historical environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuma Petr_Bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce26,05 MBAdobe PDFView/Open
VP_Tuma.pdfPosudek vedoucího práce625,31 kBAdobe PDFView/Open
OP_Tuma.pdfPosudek oponenta práce223,76 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Tuma.pdfPrůběh obhajoby práce176,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.