Title: Investigation of properties of modeling materials in the context of preschool education
Other Titles: Zkoumání vlastností modelovacích hmot v kontextu předškolního vzdělávání
Authors: Lochmanová, Sára
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Jan KROTKÝ, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2022: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 24. 5. 2022 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 11.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2022/05/ot2022-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47725
ISBN: 978-80-261-1091-0
Keywords: modelovací hmoty;předškolní vzdělávání;klíčové kompetence;Rámcový vzdělávací program
Keywords in different language: modeling materials;preschool education;key competencies;Framework educational program
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the investigation of the property of modeling materials in the context of pre-school education. The work is divided into two parts. In the theoretical part, it deals with the definition of the concepts of technical education in kindergarten and work with modeling materials in connection with pre-school education in connection with RVP PV and its individual areas or competences. In the practical part, attention is focused on the activities through which the investigation of the properties of modeling materials occurred. We investigated the malleability of the masses, how to work with the individual selected masses, but also whether the modeling materials are able to change their shape due to the action of falling from a height, whether they are able to absorb color or whether they can float on the water surface.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2022
Olympiáda techniky Plzeň 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
uvod_tiraz.pdfPlný text346,47 kBAdobe PDFView/Open
ot2022-abstracts-12.pdfPlný text173,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.